קרב על 10,000

כל יום בקזינו "ויקטוריה צ'רי"
קרב על 10,000 (עשירייה)

מכונות המזל מוכנות לקרב

בדיוק 3 סיבובים ובדיוק 10,000
כל יום ובכל דקה

הצטרפו למשחק - הקרב התחיל!

פרטים אצל המנהלן